Zendingscommissie

Wie zijn we en wat doen we?

Wie zijn wij?

De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Aalst is een diaconale commissie die zich inzet voor het zendingswerk in binnen- en buitenland.

 

Wat doen wij als zendingscommissie?

Wij ondersteunen projecten met als doel het ware evangelie te verspreiden aan niet christenen en christenen in alle landen en streken van de wereld.

 

 

Wat is ons doel?

Het doel van de zendingscommissie is een bijdrage te leveren aan degenen (mensen en organisaties) die zich inzetten voor de verkondiging van het evangelie om zodoende meer mensen kennis te laten maken met het Christelijke geloof met als uiteindelijk doel deze tot geloof te laten komen.

Onze taak?

De belangrijkste taak van ons en onze kerk is (wereld)evangelisatie, een tijdelijke noodzakelijkheid.

Hoe willen we dit bereiken?

De zendingscommissie ondersteunt diverse projecten. Deze ondersteuning bestaat zowel uit het beschikbaar stellen van financiële middelen, maar een minstens zo belangrijke plaats is ingeruimd voor geestelijke ondersteuning door gebed. Hiervoor wordt ook een groot beroep op de gemeente gedaan.

Waar komen de financiële middelen vandaan?

Als zendingscommissie organiseren wij jaarlijks acties. Rookworsten, soep, appels. Er zijn zendingsbusjes geplaatst waarin gemeenteleden veelal wekelijks een bijdrage doen. Circa tweemaal per jaar is er een collecte in de eredienst gereserveerd voor een speciaal doel van de zendingscommissie.

Hoe werken wij?

Middels de kerkbode en nieuwsbrieven informeren wij u over het project waarvoor wij ons inzetten. Ook worden er zendingsavonden georganiseerd.

Welke bijdrage kan ik leveren?

Bidden! Het meebidden is een van de belangrijkste ondersteuningen die zendelingen nodig hebben. Zij ervaren hier grote kracht uit.

Financiële bijdrage

U kunt ons ondersteunen door een bijdrage over te maken op ons bank rekeningnummer IBAN: NL86 RABO 032.60.86.749 t.n.v. Zendingscommissie N.H in Aalst. Indien u dit graag aan een specifiek project wilt toekennen, dan kunt u dit bij de overboeking vermelden. Ook kunt u de zendingscommissie een toezegging doen om bijvoorbeeld iedere maand, kwartaal, half jaar of jaar een bepaald bedrag over te maken.

Wie zitten er in het bestuur van de zendingscommissie?

Voorzitter, Francisca Groeneveld
Secretariaat, Hermien van Ooijen
Financien, diaconie kerkenraad

Algemene leden

Hans Bisschop
Margarita van Heusden
Anneke Hak

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.