Identiteit en profiel

Identiteit en profiel van de Hervormde gemeente van Aalst.

Leden, kerkenraad, activiteiten, missionaire arbeid en pastorale zorg.

Omzien naar elkaar!

Pastorale
zorg

Onder pastorale zorg verstaan we de zorg, die de Here Jezus als de Goede Herder aan zijn kudde als geheel en aan elk schaap afzonderlijk wil geven. 

Lees zo het zendingsbevel in Mattheus 28 : 16 – 20)

Kerkrent-meesters

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorie, kerk en Hervormd Centrum ’t Kruispunt en het aanstellen van de voorganger en koster/beheerders inclusief hun honorering.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.