Rond de eredienst

Echte eredienst is het zich verheffen tot God van een hart dat diep onder de indruk is van wat het uit de hemel heeft gekregen. Het is de verering en aanbidding van God om Wie Hij is in Zichzelf en om wat Hij heeft bewerkt voor hen die Hem eren. Daarmee zullen wij in de hemel bezig zijn. En het is een kostbaar voorrecht om hier op aarde al ervan te kunnen genieten! Alles wat God is, is geopenbaard in wat Hij voor ons is; en wij kunnen van Hem genieten doordat Hij ons in Christus liefheeft met een oneindige liefde.

Wij zijn:

  • volmaakt in Christus;
  • één met Christus en voorwerpen van dezelfde liefde;
  • in de tegenwoordigheid van God gebracht, terwijl Zijn liefde en heiligheid zonder bedekking geopenbaard zijn;
  • geliefde kinderen van de Vader.

Samen met Christus, de Eerstgeborene, aanbidden wij de majesteit van God, overeenkomstig de kracht en de liefde waartoe de Heilige Geest ons opwekt. Gods tegenwoordigheid is ons tot hulp in plaats van tot schrik. Hij is een God van liefde, die ons volmaakt gelukkig heeft gemaakt in Christus. Hij geniet van ons geluk en is daarover meer verheugd dan wijzelf ooit kunnen zijn. Wij kennen Zijn liefde en daarom hebben wij Hem lief.

Wat een vreugde is het God zo te kunnen aanbidden! Wat een bron van blijdschap is Hij! Wat een geluk voor ons zonder vrees in Zijn tegenwoordigheid te zijn, omdat wij gerechtigheid van God in Christus geworden zijn. Wat geeft het een blijdschap als wij daarvoor onze dankbaarheid uitspreken en Hem de dank brengen die Hem toekomt. De volmaaktheid van dit alles zal pas in de hemel bereikt worden. De christelijke eredienst is slechts een afspiegeling op aarde van wat ons eeuwig geluk en leven in de hemel zal zijn. Onze eredienst, geleid door de Heilige Geest, vindt dan ook plaats in de eenheid van het hele lichaam. Al zijn er op één plaats slechts twee of drie gelovigen aanwezig, dan is ook Christus daar. Hij is het Middelpunt en de onderlinge band van al Zijn leden. Zijn Geest is het, die ons – Zijn lichaam – in liefde met elkaar verbindt.

Onze aanbidding is verbonden met het kruis. De God die wij aanbidden is daar verheerlijkt, daar hebben wij gezien Wie Hij is. Wat zou de aanbidding kostbaar en ernstig moeten zijn voor ons hart. Zouden we ons niet inspannen om de eredienst in dit besef te houden? Met hoeveel vuur zouden we de tegenwoordigheid van de Heilige Geest moeten zoeken om de aanbidding gepast te kunnen brengen. Toch zou de eredienst ook zeer eenvoudig moeten zijn, want echte liefde en verbondenheid uiten zich altijd in eenvoud. Ook het besef dat wij geheiligd zijn in Christus komt naar voren, want de betekenis hiervan geeft ook de ernst aan. Met wat een diepe liefde en dankbaarheid denken wij aan de Heiland in deze ogenblikken, als wij door Hem in de tegenwoordigheid van God kunnen naderen. Het is de voorsmaak van onze eeuwige vreugde, waar wij al Zijn liefde voor ons gedenken.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.