Diensten bezoeken

Elke zondag zijn er diensten om 9.30 en 18.30 uur in het kerkgebouw aan de Kerkstraat. De gemeente komt samen om zich door de Bijbel, Gods Woord, te laten onderwijzen, om te bidden en om samen te zingen.

Op zondagochtend is onze Heere Jezus Christus uit de dood opgestaan. Wat geweldig dat we mogen weten dat ook voor ons de dood niet het einde betekent, maar dat we door het geloof in Hem voor altijd in Zijn nabijheid mogen leven. Daarom vieren we dit elke week op zondag in de Dorpskerk met woorden en gezang, waarin we God en elkaar willen ontmoeten. Elke zondag zijn er diensten om 9.30 en 18.30 uur in het kerkgebouw aan de Kerkstraat. De gemeente komt samen om zich door de Bijbel, Gods Woord, te laten onderwijzen, om te bidden en om samen te zingen.

Daarnaast zijn er diensten vanwege bijzondere gebeurtenissen waaronder de start en einde van het kerkelijke seizoen (start (opening) en einde (sluiting) winterwerk) in september en april, bid- en dankdag voor gewas en arbeid.

Tijden (bijzondere) kerkdiensten

  • Zondag, 9.30 en 18.30 uur
  • Dankdag voor gewas en arbeid, 11.30 uur (met CBS de Burcht) en 19.30 uur
  • 1e Kerstdag, 9.30 en 18.30 uur
  • Oudejaarsdag, 18.30 uur
  • Nieuwjaarsdag, 9.30 uur
  • Biddag voor gewas en arbeid, 11.30 uur (met CBS de Burcht) en 19.30 uur
  • Goede Vrijdag, 18.30 uur
  • Hemelvaartsdag, 9.30 uur

De Hervormde Gemeente van Aalst staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een samenleving waarin mensen hulp nodig hebben. De diaconie zamelt hiervoor tijdens de diensten geld in. De kerkrentmeesters collecteren iedere week voor de voortgang van de diensten en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.