Vrouwengesprekskring

In het winterseizoen komt de ‘Vrouwengesprekskring’ een aantal keer bijeen.

Centraal staat een Bijbelgedeelte, wat met elkaar besproken en overdacht wordt. Het vindt plaats op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur bij één van de deelnemers thuis. Volg de kerkbode voor data en locatie.

Alle dames uit de gemeente zijn van harte welkom. Het is zegenrijk om met elkaar Gods Woord te bestuderen en te overdenken, juist ook met het oog op je eigen leven.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.