Bijbelkring

In onze gemeente is er een Bijbelkring. Tijdens het winterseizoen komt deze kring elke maand bijeen.

De leiding is in handen van de predikant, of de pastoraal medewerker. Iedereen is hierbij van harte welkom. Tijdens de avond staat er een gedeelte van de Bijbel centraal, waarvan we de boodschap voor ons eigen leven proberen te ontdekken.

Voor de precieze data waarop we bijeenkomen verwijzen we u naar de agenda van de website of naar de berichten in de kerkbode. De locatie is Hervormd Centrum ’t Kruispunt en we starten om 20.00 uur. Ook nieuwe deelnemers van harte welkom!

Waarom de Bijbelkring echt iets is voor u? Wij geloven dat de bijbel het boek is waarin God zich bekend maakt. Iemand zei eens: ‘God openbaart zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. De bijbel doet Hem zo kennen. Wie de bijbel maar opent ziet hem in drie delen vallen: het Oude Testament, de Evangeliën en de Handelingen met de Brieven’. Met andere woorden: over de Vader gaat het in het Oude Testament, over de Zoon lezen we in de Evangeliën, en hoe de Geest als een lopend vuur de wereld in gaat, vernemen we daarna in de geschriften van de apostelen. Ziedaar de reden waarom de bijbel zo’n belangrijke plaats inneemt in gemeenteleven.

Ziedaar de reden waarom wij het fijn vinden als we u op de Bijbelkring mogen begroeten..

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.