Pastoraat

Onder pastorale zorg verstaan we de zorg, die de Here Jezus als de Goede Herder aan zijn kudde als geheel en aan elk schaap afzonderlijk wil geven. Voor de uitoefening van deze pastorale zorg wil God Zijn kinderen inschakelen. Iedere gelovige heeft de opdracht om zijn of haar talenten te gebruiken voor het werk in het Koninkrijk van God.

Ds. J. (Jan)
Domburg

predikant

Goudenregenlaan 52
5308 LH Aalst
0418-640458

predikant@hervormdaalst.eu

voorzitter van het moderamen
voorzitter van de kerkenraad

W. (Wim)
van Dalen

ouderling

Hogenhofstraat 45
5321 SJ Hedel
06-20369669

wvandalen@hervormdaalst.eu

Wijkouderling

K. (Kelvin)
Klop

(jeugd)ouderling

Maasdijk 16
5308 LW Aalst
0418-640683 / 06-27375084

kklop@hervormdaalst.eu

voorzitter Jeugdraad

 

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.