Kerkrentmeesters

Wat doen de kerkrentmeesters?

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorie, kerk en Hervormd Centrum ’t Kruispunt en het aanstellen van de voorganger en koster/beheerders inclusief hun honorering.

Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan

  • Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
  • Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans en andere activiteiten
  • Het beheer, toezicht op het juiste gebruik – en de exploitatie van het kerkgebouw, pastorie, kerkelijke centrum en andere eigendommen van de Hervormde Gemeente Aalst, voorzover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkvoogdij.
  • Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
  • De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in vaste dienst zijnde personeel te weten predikant, koster en beheerders.

 

VERANTWOORDING:

Voor informatie en verantwoording van de financiën zie de begroting en/of jaarrekening.

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Financieel bijdragen?

Bijdragen aan onze gemeente kan op verschillende manieren. Meer informatie?

Het College van Kerkrentmeesters

P. (Peter)
van den Boogert

ouderling-kerkrentmeester

Hambloksestraat 14
5308 KN Aalst
0418-641399 of 06-21123890

pvandenboogert@hervormdaalst.eu

Voorzitter college van kerkrentmeesters

E. (Bart)
van den Bogerd

ouderling-kerkrentmeester

Maasdijk 46
5308 JD Aalst
06-26724382

bvandenbogerd@hervormdaalst.eu

C. (Corné)
van Heijkop

kerkrentmeester

Lenshoek 23
5317 KM Nederhemert
06-50616601
cmvanheijkop@hervormdaalst.eu

Secretaris

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.