Overlijden

Bij een sterfgeval wendt men zich bij voorkeur rechtstreeks of anders door middel van de begrafenisondernemer tot de predikant of bij diens afwezigheid tot de scriba van de kerkenraad. De predikant zal de naaste familie zo spoedig mogelijk een bezoek brengen. Tijdens deze of één van de daarop volgende bezoeken kan gesproken worden over de rouwdienst. Aan bijzondere wensen met betrekking tot de tekst- en psalmkeuze zal de predikant zoveel mogelijk willen voldoen.

Wanneer u wenst dat de predikant de begrafenis zal leiden en hij is ziek of de gemeente is vacant, dan beslist de kerkenraad welke predikant de dienst zal leiden.

Verenigingsgebouw Hervormd Centrum ’t Kruispunt  kan ook worden gebruikt voor condoleren. Hiervoor neemt u contact op met het beheer van  Hervormd Centrum ’t Kruispunt (zie paragraaf Hervormd Centrum ’t Kruispunt), de heer G.J. van de Werken, 0418-552598 of 06-18761159.

Het condoleancebezoek geschiedt door een ouderling en een diaken. Zij nemen contact op met de familie om een geschikt tijdstip af te spreken. Dit kan (in overleg) zowel tijdens de officiële condoleance vallen als daarbuiten. Bij de begrafenis is een ouderling aanwezig. Gewoonlijk vindt op de vijfde dag na overlijden de begrafenis plaats. De begrafenisdienst kan plaats vinden vanuit de kerk of vanuit Hervormd Centrum ’t Kruispunt en begint om half twee. Aansluitend vindt de begrafenis plaats om half drie. Op zaterdag is de begrafenisdienst om half elf en vindt de begrafenis plaats om half twaalf.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.