Huwelijk

De inzegening van het huwelijk betekent dat het bruidspaar, samen met de gemeente Gods zegen over het huwelijk vraagt. Hiermee drukken zij uit dat zij geloven dat het huwelijk door God ingesteld is als een verbond voor het hele leven. Op hun levensweg krijgt het bruidspaar de zegen van God mee.

Het aanstaande bruidspaar wordt gevraagd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant of de scriba. Graag nog voor u de datum op het gemeentehuis afspreekt. De predikant zal enkele maanden voor de huwelijksbevestiging een afspraak maken voor een gesprek met het bruidspaar.

Tijdens de bevestigingsdienst wordt er een collecte gehouden voor het werk van de kerkrentmeesters. Tijdens de dienst zijn zowel een ouderling als een diaken aanwezig.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.