Kinderkerk de Schatzoekers

De naam ‘kinderkerk de Schatzoekers’ heeft een speciale en mooie betekenis. Een schat is veel waard. Het evangelie van Jezus Christus is de schat van allergrootste waarde.

Een keer in de maand houden we voor de kinderen die in groep 1 t/m 4 van de basisschool zitten, kinderkerk. De data staan in de kerkbode of in de nieuwsbrief die u aan het begin van het seizoen krijgt. De kinderen zullen eerst tot de collecte in de kerk aanwezig zijn, zodat ze altijd een gedeelte van de kerkdienst meemaken. Daarna gaan de kinderen met de leiding naar de zolder van consistorie.

Hier gaan we “op zoek” naar de schatten die ons in de bijbel worden aangereikt. Dit op hun eigen niveau, zodat de Bijbelkennis en geloof mag groeien. De kinderkerk is een mooie opstap om de kleine kinderen vertrouwd te laten worden met de kerk.

We hebben daarbij een vast verloop:

1) Na het welkom zingen we een lied.
2) Collecteren en de kinderen krijgen een snoepje.
3) We vertellen een Bijbelverhaal.
4) Verwerking van het Bijbelverhaal, knutselwerkje/ kleurplaat.
5) Afsluiten met gebed.
6) Tot slot zingen we een lied.

Onder het voorspel van de laatste psalm komen de kinderen terug in de kerk om daar samen met hun ouders de zegen te ontvangen.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.