Belijdeniscatechese

Wil je een volgende stap zetten in het geloof? Er bewuster mee bezig zijn dan tot nu toe het geval is geweest? Dan is het volgen van belijdeniscatechisatie wellicht een mooie stap.

Als je nog geen belijdenis van het geloof hebt gedaan, wordt het dan geen tijd om daar over na te denken? Heeft de Heere geen recht op je leven? Kun je nog verder zonder Hem?

Ook dit jaar wordt er weer belijdeniscatechisatie gegeven ter voorbereiding op de openlijke belijdenis van het geloof. Hier ben je welkom, ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen. Je mag er ook eerst eens over komen praten in de pastorie. Daarbij denken we niet alleen aan de jongeren, maar ook aan de ouderen die nog geen belijdenis hebben gedaan.

Het komen op de belijdeniscatechisatie verplicht je niet tot de belijdenis. Je bent ondertussen wel samen met anderen intensief bezig met Gods Woord. In zo’n periode kan het verlangen naar de openlijke belijdenis groeien. Er is op de belijdeniscatechisatie ook alle ruimte om te komen met de vragen waarmee je zit.

De belijdeniscatechisatie wordt in principe gehouden op maandagavond, in de pastorie vanaf 20.00 uur. Via de kerkbode zal worden aangegeven wanneer de eerste avond begint. De overige data staan in de agenda van deze website.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.