Belijdenis-catechese
Wil je een volgende stap zetten in het geloof? Er bewuster mee bezig zijn dan tot nu toe het geval is geweest? Dan is het volgen van belijdeniscatechisatie wellicht een mooie stap.

Catechese

Wat is catechisatie? Van de christelijke gemeente worden ons in Handelingen 2:42 enkele karakteristieken genoemd: volharden in de leer der apostelen, in het breken van het brood en in de gebeden.

Kinderclub

Kinderclub “Benjamin”
(groep 3, 4 en 5)

De kinderclub komt in het winterseizoen 1 keer in de 2 weken, op donderdagmiddag in Hervormd Centrum ’t Kruispunt bijeen, van 15.30 uur tot 17.00 uur.

VRIJDAG
AVONDCLUB

In het winterseizoen is er om de week op vrijdagavond club voor jongens en meiden van groep 6 t/m 8. De club komt bij elkaar van 19.30 uur tot 21.00 uur in Hervormd Centrum ’t Kruispunt.

JEUGDWERK
4U2

Ben jij tussen de twaalf en zestien jaar? Vind jij het leuk om je vrijdagavond gezellig met leeftijdsgenoten in te vullen? Hou je van gezelligheid? Dan is 4U2 er voor jou!

Kinderkerk
schatzoekers

Een keer in de maand is er voor kinderen van groep 1 t/m 5 kinderkerk. De kinderen zullen eerst tot de collecte in de kerk aanwezig zijn. Daarna gaan de kinderen naar de zolder van consistorie.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.