Worst en soep actie 2020

Worst en soep 2020 – In de afgelopen weken heeft u weer worst en soep besteld. Dit jaar kon u ook appels, peren en advocaat bestellen. Afgelopen zaterdag zijn de bestelling afgeleverd op een corona veilige wijze. De opbrengst € 565,15 is voor de renovatie van ’t Kruispunt Alle kopers heel erg bedankt  voor uw […]

Bijwonen Erediensten vanaf 21 juni Hervormde gemeente Aalst

Vanaf DV 21 juni willen we diensten houden met gemeenteleden. In juni mag dit met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen. In bijgevoegd document kunt u lezen hoe dit is geregeld en wat u moet doen en laten. Om een dienst te bezoeken moet u verplicht reserveren via de website […]

Artikelen Waarheidsvriend nr 21

De redactie van De Waarheidsvriend heeft een aantal artikelen van de komende uitgave van 22 mei gerelateerd aan Corona in digitale PDF gemaakt.

Kerkdiensten in een 1,5 samenleving

Vanaf 1 juni mogen er op beperkte schaal fysieke kerkdiensten worden gehouden waarbij maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn. Vanaf 1 juli zijn dat maximaal 100 personen. Vanuit de PKN-Utrecht is een protocol opgesteld onder welke voorwaarden diensten mogen worden gehouden. De kerkenraad is aan het onderzoeken hoe we hier een praktische invulling aan kunnen […]

Artikelen Waarheidsvriend

De redactie van De Waarheidsvriend heeft een aantal artikelen van de komende uitgave van 14 mei gerelateerd aan Corona in digitale PDF gemaakt.

Artikelen Waarheidsvriend

De redactie van De Waarheidsvriend heeft een aantal artikelen van de komende uitgave van 7 mei gerelateerd aan Corona in digitale PDF gemaakt.

75 jaar bevrijding Aalst

Dit jaar mogen we gedenken en vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven! Door de omstandigheden rondom het coronavirus wordt duidelijk dat vrijheid niet slechts de afwezigheid van oorlog is. Echte vrijheid is meer – het gaat dieper. Volgens de Bijbel is echte vrijheid te vinden in Jezus Christus. Gods Zoon is mens geworden […]

Gebedsbijeenkomst

Deze gebedsbijeenkomsten zullen iedere woensdagavond plaatsvinden zolang de pandemie voortduurt. Woensdag 18 maart is door een aantal organisaties uitgeroepen tot nationale dag van gebed. Het coronavirus grijpt verontrustend om ons heen met vergaande maatregelen door onze regering. Wij willen als gemeente ons aansluiten bij deze gebedsoproep. Daarom zal er vanaf 19:15 tot 19:45 vanuit onze […]

Mededeling Kerkenraad

Geacht gemeentelid,   Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft gesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de kerkenraad besloten om de komende weken (tot 31 maart) wel erediensten te houden maar zonder gemeenteleden. We volgen in deze de adviezen van de overheid. Het is de bedoeling dat u via onze […]

Dankdag 6 november 2019

Woensdag 6 november is het weer dankdag voor gewas en arbeid. Het is een jaarlijkse traditie, die op veel plaatsen langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. Maar wat we altijd op die dag deden, moeten we blijven doen. Niet één keer per jaar, maar vele malen. Het beschikken over eten en drinken, werk en […]