Kerkklokken als teken van steun aan Israël

In samenspraak met enkele andere kerken in de Bommelerwaard heeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente Aalst besloten om op vrijdagavond 13 oktober 2023 de kerkklok te luiden van 19.00 tot 19.15 uur. Dit als teken van steun aan Israël en als roep om gerechtigheid en vrede. Het is dan ongeveer het begin van de Joodse sjabbat en een week na de brute aanval van Hamas. Het is ook een appèl tot aanhoudend gebed om Gods ontferming voor allen die door deze oorlog worden getroffen.

Bidt u mee voor vrede? Voor Israël en allen die deze oorlog treft?

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.