Versoepelingen Coronamaatregelen

De kerkenraad heeft zich beraad wat de huidige versoepelingen van de coronamaatregelen voor onze gemeente betekent. Zoals er in de samenleving veel versoepelingen mogelijk zijn, maar nog niet alles kan. Zo is het ook in de kerk. We willen aanzienlijke versoepelingen, maar nog niet alles kan. Als kerkenraad hebben we eensgezind voor een stapsgewijze versoepeling gekozen:

De komende drie zondagen moet voor de morgendienst worden gereserveerd, maar wordt het aantal mogelijke reserveringen verhoogd tot 85 personen van 13 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet opgegeven te worden. Opgeven kan via www.hervormdaalst.eu/op-zondag/diensten-reserveren Voor de avonddienst hoeft dus niet te worden gereserveerd.

Vanaf zondag 24 oktober hoeft er voor zowel de morgen- als de avonddienst niet meer te worden gereserveerd. U bent vanaf die zondag dus zonder te reserveren welkom in de kerk.

Let op: Enkele basisregels blijven echter ook onder de huidige omstandigheden van kracht: niet 1,5 meter, maar wel gepaste afstand bewaren, handen wassen en desinfecteren, thuisblijven bij klachten (gezondheidscheck).

Ook in het kerkgebouw moeten we bepaalde basisregels in acht blijven nemen:

 1. Er moet bijvoorbeeld voldoende worden geventileerd: de ramen blijven dus open.
 2. Bezoekers moeten nog steeds een plek worden toegewezen (dit wordt ‘placeren’ genoemd).
 3. Tussen de bezoekers uit verschillende gezinnen moet niet 1,5 meter, maar wel enige ruimte bewaard blijven.
 4. Dat betekent dat de volle capaciteit van de kerk nog niet benut kan worden, maar dat er tussen twee benutte banken één lege bank moet blijven (alleen zitten in de bank met de groene kussens).
 5. Het schoonmaken van de kerkbanken na de dienst is niet meer nodig.

Deze versoepelingen hebben we gemaakt op basis van aanbevelingen van de PKN en het CIO. En op basis van de bouwkundige omstandigheden van ons kerkgebouw. Andere kerken kunnen door andere omstandigheden andere keuzes maken. We vragen u daarvoor begrip. Nadere toelichting kunt u vinden op de website van onze gemeente. 

Achtergrond informatie bij het besluit

De PKN heeft een advies geschreven voor de kerkenraden. Hieronder enkele passages. Voor het advies zie onderstaande link.

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen PKN is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten.

Het moderamen PKN adviseert plaatselijke gemeenten dringend om speciale aandacht te besteden aan ventilatie.

‘Geef elkaar de ruimte’ – Advies nav versoepelingen 25 september | Protestantse Kerk in Nederland

Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25 september a.s. ingaan bevat de volgende aandachtspunten:

 1. Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
 2. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.
 3. CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.
 4. Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.
 5. De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
  1. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  1. thuisblijven en testen bij klachten;
  1. zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  1. de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
 6. Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:
  1. Omvang en hoogte van de kerkruimte;
  1. Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
  1. Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
  1. Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang.
  1. Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd nadere adviezen en richtlijnen beschikbaar komen hoe om te gaan met ventilatie in (kerk)gebouwen.

Welkom op CIO web

Wil je zelf een berekening maken voor de ventilatie dan kun je dat doen op EHBV | Eerste Hulp Bij Ventilatie

De inhoud van het kerkgebouw is ongeveer 1200m3 (25*7*7)

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.