Kerkbode week 33 en 34

Hervormde Kerkbode, Aalst week 33-34, 2021

Kop: AALST

Predikant: Ds. J. Domburg, Goudenregenlaan 52, 5308 LH Aalst, tel. 0418-640458, e-mail: predikant@hervormdaalst.eu

Scriba:             P. van den Boogert, Hambloksestraat 14, 5308 KN Aalst, tel. (0418) 641399, e-mail:  scriba@hervormdaalst.eu

Diaconie:        NL86 RABO 0326006389

Kerkvoogdij:  NL31 RABO 0326005439

KERKDIENSTEN

Zondag 22 augustus

  9.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen a/d. IJssel

18.30 uur: ds. J. Domburg

Zondag 29 augustus

  9.30 uur: ds. M. van Campen, Ede

18.30 uur: ds. J. Domburg

Bij de diensten – Zondag 22 augustus en 29 augustus hoop ik in beide avonddiensten voor te gaan. We zullen onze stof uit Richteren vervolgen. Komende zondag gaat het over Simsons overwinning op de Filistijnen. De zondag daarop hoop ik te preken over Simson en Delila. Het volk Israël lijkt de Filistijnse overheersing te hebben geaccepteerd. Het vraagt niet meer naar de HEERE. Maar midden in de geestelijk donkere tijd laat Hij Simson opstaan. Nee, Simson is verre van een modelgelovige. Hij is weerbarstig en breekt zijn nazireeërschap keer op keer. Iemand zei: Simson breekt de Filistijnse overheersing wel af, maar hij bouwt niets op. Tóch gebruikt de HEERE hem in de beginnende verlossing van Zijn volk: met zijn fouten, ondanks zijn fouten. Want de God van Israël is trouw naar Zijn verbond. Hij kan bovendien met een kromme stok een rechte slag slaan. Onverstoorbaar werkt Hij door naar Zijn doel. Zo groot en machtig is Hij. We slaan tussen de zondagen een klein stukje over: Simson in Gaza, Richteren 16:1-3. Dit korte Bijbelgedeelte bewaar ik voor de diens rondom het Woord en het sacrament van het Heilig Avondmaal in september. Als het me lukt hoop ik voor de kinderen weer een passende kleurplaat op de website te zetten.

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,

dát zal ik zoeken:

dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,

al de dagen van mijn leven,

om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen

en te onderzoeken in Zijn tempel.”

(Psalm 27 vers 4)

Coronamaatregelen – De volgende maatregelen rondom de erediensten zijn van kracht:

– Nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten).

– Voorafgaande reservering en registratie: maximaal 55 mensen van 13 jaar en ouder kunnen zich opgeven via de website. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet opgegeven te worden. Opgeven kan via www.hervormdaalst.eu/op-zondag/diensten-reserveren.

– Gezondheidscheck (bij klachten thuisblijven).

– Vaste zitplaatsen in de kerk (groene kussen).

– Hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

– De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen.

Is er in de morgendienst geen plaats meer dan bent ook welkom in de avonddienst. Daar is meestal voldoende ruimte.

Voorzang – 22-8 vm.: Psalm 112:1 OB, nm.: Psalm 116:1 OB. 29-8 vm.: Psalm 114:1 OB, nm.: 117 OB.

Organisten – 22-8 vm.: Adrie Bragt, nm.: Reinart Bragt
 29-8 vm.: Dick Kraan, nm.: Reinart Bragt.

Collecten – De opbrengsten collecten in de diensten van zondag 22 augustus hebben de volgende bestemming: de eerste rondgang is voor de instandhouding van de eredienst, de tweede is voor de diaconie. De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud aan het ‘t Kruispunt. De opbrengsten collecten in de diensten van zondag 29 augustus hebben de volgende bestemming: de eerste rondgang is voor de instandhouding van de eredienst, de tweede is voor Stichting Casa Nedar. De uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding van het pastoraat. Bij de kerkdiensten staan bij de uitgang de collectezakken waarin u uw gave kunt geven. U kunt het ook digitaal overmaken. Van harte aanbevolen!

Verantwoording – De opbrengst van de collecten van zondag 1 augustus is als volgt: € 66,10 voor de kerkrentmeesters, € 60,30 voor de diaconie en de uitgangscollecte bedroeg € 63. De opbrengst van de collecten van zondag 8 augustus is als volgt: € 62,50 voor de kerkrentmeesters, € 55,50 voor de diaconie en de uitgangscollecte bedroeg € 52,70. De opbrengst van de collecten van zondag 15 augustus is als volgt: € 60,10 voor de kerkrentmeesters, € 74,10 voor de diaconie en de uitgangscollecte bedroeg € 57,40. De digitale collecten van 8 en 15 augustus bij elkaar bedragen € 608. Ds. J. Domburg ontving een gift van € 50 voor de kerk. We danken de HEERE en ook u voor de giften!

Collectemunten – U kunt collectemunten via de website van de kerk en de kerkgeld-app bestellen. U betaalt ze dan direct en kunt ze elke eerste of derde zondag van de maand in de kerk ophalen. De zakjes zijn dan van uw naam voorzien. De mensen die de app niet hebben, hun bestelling in een envelop bij Meta van Wendel de Joode, Koningin Emmastraat 27, door de brievenbus doen. Op de bestelling heb je dan aangegeven: het aantal en het bedrag van de munten en in de envelop zit tevens het te betalen bedrag.

Website – www.hervormdaalst.eu. Op de website zijn de gemeenteberichten opgenomen (via inlogcode) en kunnen de kerkdiensten worden beluisterd. Voor inlogcode, mail naar scriba@hervormdaalst.eu.

Schoonmaken kerk – Op 30 augustus hopen Christine van de Perk, Francisca Groeneveld en Charlotte van Heijkop  de kerk weer een poetsbeurt te geven. Succes met de werkzaamheden en bedankt voor jullie inzet!

Werkzaamheden ’t Kruispunt –  In de afgelopen weken is er hard gewerkt in en rondom het ’t Kruipunt. Lof en dank voor de schoonmaakploeg die enthousiast bezig zijn geweest om het gebouw een eerste keer schoon te maken. Een hele klus, chapeau! Het gebouw is half juli opgeleverd door de aannemer. Dat betekent niet dat we het al direct kunnen gebruiken. Het is nu aan ons om de inrichting van het  gebouw te realiseren. De stoelen en tafels zijn besteld, de gordijnen worden genaaid en de keuken is gearriveerd. Buiten moet nog bestraat worden en de buitenmuren moeten nog een kleurtje krijgen. We kunnen nog hulp gebruiken. Vele handen maken ligt werk. Geeft u op via onderhoud@hervormdaalst.eu.

Pastoraat –  We denken aan Adriaan van Helden, Waterviolier 12. Afgelopen zaterdag is onverwacht een einde gekomen aan het aardse leven van zijn 47-jarige zus. Ze was getroffen door het coronavirus en dit uitgemond hartfalen veroorzaakt. We staan in gebed en medeleven om de familie Van Helden heen. Temeer in het besef dat hij eerder jong zijn moeder heeft verloren evenals zijn tweelingzus. Dit is een groot verdriet dat hard aankomt. We wensen hen de kracht en de nabijheid van onze hemelse Vader toe. Bidt u ook voor Adriaan, zijn gezin en familie? We denken ook met een intens medeleven aan mevr. Mevr. G. van de Werken – van Bommel, Pr. Willem-Alexanderstraat 23. Zij is ten val gekomen en heeft haar heup gebroken. Door haar hoge leeftijd van 95 jaar en andere medische complicaties zijn de zorgen groot. We dragen haar op aan onze Heiland die uitkomst kan geven in leven en sterven.

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”

(Romeinen 8 vers 38-39)

Verjaardag – In de komende weken hopen de volgende gemeenteleden van 70 jaar en ouder jarig te zijn:

  • Dhr. J. Bauman, Maasdijk 54, wordt op 24 augustus 78 jaar
  • Mevr. C.L. Maas – van der Moere, Donkerstraat 1 B, wordt op 31 augustus 79 jaar
  • Mevr. J. Kruis – Lobregt, Koningin Emmastraat 4, wordt op 1 september 71 jaar

We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Agenda – Door de actuele coronamaatregelen wordt er per activiteit gekeken wat mogelijk is en wat niet. Voor vragen kunt u terecht bij de scriba.

VBW Hallo contact – Alles vindt plaats in en rondom ’t Kruispunt. Alle kinderen die zich hebben opgegeven zijn van harte welkom! Neem je hamer mee!

Dinsdag 31-8 van 10u tot 12.15u kinderen groep 0 t/m 8,van 19.00u tot 21.30u tieneravond. Je kunt je opgevenbij Nelleke den Daggelder nellekedendaggelder@gmail.com of via de app van 4U2.

Woensdag 1-9 van 10u tot 14u kinderen groep 0 t/m 8 (er wordt voor eten gezorgd tussen de middag).19.30u Sing-Inn voor de gehele gemeente, opgeven via de site hervormaalst.eu – diensten reseveren. We zullen liederen met elkaar zingen onder begeleiding van Sjaco Otterspeer.  Het eerste gedeelte van de avond zullen we vooral liederen zingen gericht op de kinderen en na de pauze meer voor de volwassenen.

– Donderdag 2-9 van 14.30u tot 17.15 kinderen groep 0 t/m 8 Vanaf 16.30u kunnen ouders dan de hutten komen bekijken

Vanaf 18.30u worden de hutten afgebroken en alles weer opgeruimd, hulp van harte welkom!

– Vanaf donderdagavond t/m zaterdag avond kan er een fietspuzzeltocht worden gereden in en rondom ons dorp met als thema: Hallo contact. Zondag 5 september om 9.30u is er de afsluitingsdienst in de witte kerk. We verzamelen bij ’t Kruispunt en vertrekken om 9.20u gezamenlijk naar de kerk en gaan bij elkaar zitten. Kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven. Volwassenen moeten reserveren voor de dienst via hervormdaalst.eu – diensten reserveren.

Mogen wij uw voorbede vragen voor dit werk in onze gemeente? We hopen op een mooie en gezegende VBW, hartelijke groet, Caroline, Charlotte, Ellen, Julianne, Nelleke en Anja

Vrouw tot vrouw Er is een vernieuwd christelijk tijdschrift voor vrouwen uit met de titel ‘Vrouw tot vrouw’. Ben je op zoek naar een mooi vrouwenmagazine, met diepgang en toerusting? Dan is dit tijdschrift wellicht een aanrader. Elk nummer bevat een persoonlijke Bijbelstudie, recepten, interviews, columns en verdiepende artikelen. Zo kan je op een ontspannen manier verdieping vinden in het geloof. Je kunt op de volgende website een gratis proefexemplaar bestellen. Bij dit gratis proefexemplaar ontvang je een set prachtige kaarten met Bijbelteksten cadeau. Namens Caroline van harte aanbevolen! (www.vrouwtotvrouw.nl/gratismagazine).

In Christus met u en jou verbonden en met hartelijke groet, mede namens Caroline,

ds. J. Domburg

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.