Vanaf zondag alleen online kerkdiensten

Geliefde gemeenteleden,

Naar aanleiding van de maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van Covid-19 in te dammen en de oproep die minister Grapperhaus deed aan de geloofsgemeenschappen, hebben we als kerkenraad in eenheid besloten om over te gaan tot alleen onlinediensten. Dit doen we met pijn in het hart.

In de komende periode zullen er dus geen gemeenteleden aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten. Alleen de predikant, een ouderling, een diaken en iemand voor de techniek zijn aanwezig. De diensten zijn te vinden via de website en beginnen als gewoon om 9.30 en 18.30 uur.

Door dit besluit zal de dubbele dienst met Kerst komen te vervallen. Er zal met kerst dus één dienst worden uitgezonden die begint om 9.30 uur. 

Begrafenisdiensten zijn een uitzondering; daarvoor mogen mensen wel naar de kerkdienst komen binnen de regels die de overheid gesteld heeft (1,5 m uit elkaar, niet zingen, registratie, etc.).

Qua kerkelijke sfeer zal dit dus een koude kerst betekenen. We hopen op en bidden om de ontferming van de HEERE. Ook nu in deze benauwende omstandigheden. Psalm 130 vers 6: “Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.” 

Dit is het beeld van soldaten die op de stadsmuur de nachtwake houden. In de duisternis staan ze op wacht en kijken uit naar het morgenlicht. Laten ook wij als christenen de wacht houden. Zijn Naam blijven belijden. Betrokken zijn bij onze gemeente en de diensten en uitkijken naar de dag van Zijn komst. 

Indien u een reactie wilt geven, kunt u terecht bij de predikant of de scriba. Wanneer er pastorale zaken zijn, kunt u de predikant benaderen. Als kerkenraad wensen we u en jou Gods nabijheid en ontferming en een gezegend Kerstfeest.

Namens de kerkenraad,

Ds. J. Domburg

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.