Kerkdiensten in een 1,5 samenleving

Vanaf 1 juni mogen er op beperkte schaal fysieke kerkdiensten worden gehouden waarbij maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn. Vanaf 1 juli zijn dat maximaal 100 personen. Vanuit de PKN-Utrecht is een protocol opgesteld onder welke voorwaarden diensten mogen worden gehouden. De kerkenraad is aan het onderzoeken hoe we hier een praktische invulling aan kunnen geven. We houden u op de hoogte

Bijgevoegd het protocol van de PKN.

Protocol-Protestantse-Kerk-in-Nederland

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.