Mededeling Kerkenraad

Geacht gemeentelid,  

Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid heeft gesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de kerkenraad besloten om de komende weken (tot 31 maart) wel erediensten te houden maar zonder gemeenteleden. We volgen in deze de adviezen van de overheid. Het is de bedoeling dat u via onze website de dienst kunt volgen. De dienst begint net als altijd om 9.30 uur. Ds. J. Domburg zal in deze aangepaste diensten voorgaan in aanwezigheid van een ouderling en een diaken. Op deze wijze kunnen we de lofzang en het gebed voor de gemeente gaande houden. Er is geen avonddienst.  

In de komende weken zullen er eveneens geen catechisaties, clubs en kringen zijn.  Voor pastoraat kunt u ds. J. Domburg bellen (0418-640458). In overleg kan bezoek thuis plaatsvinden.

Kijk in deze periode ook naar elkaar om en bied waar mogelijk hulp aan je naaste. Ook nu in deze verwarrende tijd mogen we onze toevlucht nemen tot de HEERE en op Hem vertrouwen. We denken aan Psalm 46:2-3: ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.’ We hopen en bidden van harte dat u bij Hem de toevlucht mag zoeken. Bovendien bidden we de HEERE om uitkomst uit deze onzekere tijd. Dat we als land en als kerk het vertrouwde leven mogen oppakken. Wilt u met ons meebidden? We hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten.

Met broederlijke groet,  

De Kerkenraad 

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.