Biddag en dankdag

God van de seizoenen, Wij zaaien en oogsten, wij loven en bidden, wij zoeken en zorgen. Om uw kracht bidden we, om een goed leven op deze aarde.

Verleen Uw zegen aan wat geplant wordt,
aan het jonge vee in de stallen,
aan het kind dat groeit in de moederschoot.
Wees een Bron van kracht in ons bestaan,
dat we ons werk kunnen doen,
onze dagelijkse bezigheden uitvoeren,
naar school gaan,
dat we kunnen zorgen voor onze familie en vrienden.

Om uw kracht bidden we zodat deze aarde een goede plek is voor al wat leeft.
Leer ons zorgvuldig omgaan met uw Schepping,
help ons kiezen voor wat de aarde leefbaar houdt.
Leer ons zorgvuldig omgaan met onze tijd,
dat we onszelf niet voorbij lopen, of de ander, of U.

Help ons het leven aanvaarden, zoals het op ons afkomt,
dat we verdriet en moeite niet wegstoppen, of uit de weg gaan,
dat we niet oppervlakkig leven, maar aandacht hebben.
En maak ons gastvrij,
leer ons samenleven van al het goede onder uw zon.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.