Gemeente-avond 13 november 2019

In de afgelopen periode hebben de kerkrentmeesters de resultaten van de brainstormavonden gebruikt om  te komen tot een renovatieplan voor ons verenigingsgebouw ‘t Kruispunt. Het plan is in de afgelopen kerkenraad op hoofdlijnen besproken. Het

Lees meer »

Dankdag 6 november 2019

Woensdag 6 november is het weer dankdag voor gewas en arbeid. Het is een jaarlijkse traditie, die op veel plaatsen langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. Maar wat we altijd op die dag deden,

Lees meer »

Welkom op de website

Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor ons, staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat ons bezighoudt bij Hem te brengen.

God ziet jou!

 

 

Preekrooster

Agenda